KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Zárójelentés a Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében

TERVPÁLYÁZATI ZÁRÓJELENTÉS

I. A tervpályázat előzménye és tételes eredménye

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt, titkos építészeti tervpályázatot írt ki a „Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében Jégkorszak Interaktív Állatbemutató” tervezésére. A tervpályázati felhívás az Európai Unio TED oldalán 2018/S 074-165257. számon jelent meg. A tervpályázatra a kiírás szerinti feladási határidőre, 2018. június 18. (hétfő) 16:00 óra, tizenkét pályamű érkezett. A Bíráló Bizottság (BB) a pályaműveket megvizsgálta és azokat formai szempontból bírálatra alkalmasnak találta. A terveket a tervpályázati kiírásban megfogalmazott bírálati kategóriák alapján az alábbi átfogó szempontrendszer szerint értékelte:

1. Környezetrendezés és építészet (bírálati érték 60%)

2. Megvalósíthatóság (bírálati érték 30%)

3. Közlekedés (bírálati érték 10%)

A bírálóbizottság az alábbiak alapján részletezte a fentebb felsorolt szempontokat:

1. Környezetrendezés és építészet (bírálati érték 60 %)

A szempontrendszer elbírálása során a következők figyelembevétele történik:

— az igénybevevők- látogatók, az Állatpark vendégei – egyedi élmény kiemelt kezelése – a használati igények maradéktalan kielégítése;

- az épület/építmény esztétikai megjelenése, annak jelszerű, az Állatpark részére jelképként is való felhasználhatósága

- a funkciónak az egyértelmű kivetülése, a funkció és forma szinkronja biztosítása az épület megjelenésében

— a programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés

— településrendezési, építési előírások betartása a kiírással összhangban

— Városképi beágyazottság, Sóstógyógyfürdő, ezen belül az Állatpark környezetéhez és a zöldfelülethez való alkalmazkodás, a park egységes értékteremtő víziója; általános tájépítészeti, egységes arculati-, tájtervezési- és építészeti szemlélet alkalmazása; környezethez való illeszkedés; a meglévő egyedi épületekhez való alkalmazkodásai-, városképi szempontok érvényesülése; zöldfelületek és ökológiai elemek tervezési minősége; az Állatpark egyedi örökség elemeinek megőrzése, rendszerbe foglalása, a parkrész-központ kiteresedése új egyedi karakteres épület megjelenése

— az építészeti kialakítás minősége, az épület építészeti összhatása, egyedisége, tömegeinek aránya, az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege, az épület tereinek építészeti minősége,

— az épület térkapcsolatai, épületszerkezetek, anyaghasználat;

— magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség

— párbeszéd a szomszédos épületekkel, az azokhoz való illeszkedés és kapcsolat, a park belső közterületei felé történő megnyitás, együttélés biztosítása, a meglévő épületekkel és a zöldfelületekkel létrejövő térkapcsolatok használati értéke, az új átalakuló Állatpark egyedi jellege, arculata, mai, ugyanakkor a védendő környezethez alkalmazkodó illeszkedése

— az épület megközelítése, a vendég és a kiszolgáló gk. és gyalogos közlekedés elkülönítése, a gk. közlekedés milyen mértékben terheli a belső sétányokat, a zöld arculathoz alkalmazkodó illeszkedése, a meglévő megmaradó fák megtartásának szempontjai, módjai

— beépítési paraméterek,

— tervpályázati mű kidolgozottsága, amelyen belül különösen fontos: a műszaki tartalom pontos megfogalmazása. A pályázati mű egyedi építészeti értékei, megoldásai, ötletei

2. Megvalósíthatóság (bírálati érték 30 %)

A szempontrendszer elbírálása során a következők figyelembevétele történik:

Reális időbeli ütemezhetőség a véghatáridő figyelembe vételével; reális meg- valósítási költség és reális műszaki megoldások alkalmazása, az egyedi látvány- és technológiai elemek megvalósíthatósága;

— bekerülési költség nagysága,

—gazdaságos és biztonságos üzemeltetés, energiatakarékosság, fenntartha- tósági szempontrendszer az állatok elhelyezésének előírások szerinti biztosítása, kényelme

— környezeti feltételekhez való alkalmazkodás

— kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata

— alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása

– környezeti fenntarthatóság (vízgazdálkodás, innováció, ökológiai lábnyom)

3. Közlekedés (bírálati érték 10 %)

A szempontrendszer elbírálása során a következők figyelembevétele történik:

—Térszervezés és közlekedési útvonalak (belső-és külső) összhangja; kapcsolatok a tágabb és szűkebb környezet közlekedési hálózatához

— Az épület megközelítése, a vendég és a kiszolgáló gk. közlekedés elkülönítése, a gk. közlekedés milyen mértékben terheli a park sétányait, a zöld arculathoz alkalmazkodó illeszkedése

— a parkon belüli gyalogos, és az épületen belüli látogatói közlekedési rendszer,

— a komplex akadálymentességnek való megfelelés BB véleménye szerint a tervpályázat eredményes volt.

A beérkezett 12 pályaműből a zsűritagok egybehangzó véleménye alapján 3 díjazásra 2 pedig megvételre javasolt az alábbiak szerint:

4 - 4 millió forintos megosztott első díjban részesült az 1. és a 2. számú pályamű

1. Pályamű

Gav-Art Stúdió Kft.
Gáva Attila
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A. 1/10.
Szerzők: Gáva Attila, Simon Roland, Rácz Géza, Kácsor István, Kiss Gábor, Bíró Károly, Brezina Zsolt, Kertész István, Kerti Zita, Mártha Anna, Mikita Boglárka és Tóth Enikő

2. Pályamű

DEKON Kft.
Horváth Sándor
1083 Budapest, Práter u. 63.
Szerzők: Horváth Sándor, Horváth – Farkas Zsófia, Kálna Dávid, Farkas József, Kristóf János, Beharka Zsolt, Erdős Attila, Szőcs Norbert, Orbók Sándor és Szabó Márton

2 millió forintos harmadik díjban részesült a 10. számú pályamű

Építész Stúdió Kft.
Félix Zsolt
1016 Budapest, Krisztina krt. 71. V. 2.
Szerzők: Hőnich Richárd, Félix Zsolt, Fialovszky Tamás, Kenéz Gergely, Varga Katalin, Mudry Luca és Gulyás Bálint

1,5 millió forintos kiemelt megvételben részesült az 7. számú pályamű

B5 Építészstúdió Kft.
Balázs Tibor
4400 Nyíregyháza, Luther tér 10.
Szerzők: Balázs Tibor, Barca Balázs Mihály, Balázs Bálint és Balázs Anna

1 millió forintos rangsorolás nélküli megvételben részesült a 4. számú pályamű

Tarka Kft.
1021 Budapest, Vadaskerti u. 11.
Szerzők: Lévai Tamás, Jószai Ágnes és Podlovics Tamás

Az elbírált tervek közül 7 pályamű nem kerül sem díjazásra, sem pedig megvételre.

Lethölthető tartalom:

Zárójelentés


Létrehozás időpontja: 2018-07-20 11:29:45
Utolsó módosítás időpontja: 2018-07-20 11:49:14
Cimkék: Nyíregyháza, állatpark; Beküldő: Jurinyi Amarilla
Megtekintések száma: 12284
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44818