KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK - MÉSZ Diplomadíj 2023 pályázat eredménye

Az idei évben összesen közel 104 érvényes pályamunka érkezett, ami jelentősen több, kb. 20 % -al, mint az elmúlt években. Köszönjük szépen!

Az építész- és a tagozati zsűrik többször üléseztek, véleményeztek, vitatkoztak míg végül kialakult végeredmény.  

A MÉK-MÉSZ Diplomadíj 2023 Zsűri tagjai:

Építészet: Szalay Tihamér elnök (MÉK alelnöke, MMA levelező tagja))
Tagok: Nagy Csaba (MÉSZ elnökségi tag), Dr. Gall Anthony PhD, Vadász Bence (MMA rendes tagja)
Műemlékvédelemi tagozat: Nagy Gábor.
Belsőépítészeti tagozat: O. Ecker Judit, Magyari Éva, Csavarga Rózsa, Szekér Ferenc, Szenes István, és Veres Péter.
Terület- és Településrendezési tagozat: dr. Fiala István, S. Vasi Ildikó, Teremy Viktória.
Táj- és Kertépítészeti tagozat: Andaházy László, Grabner Balázs, Kovács Árpád, dr. Sallay Ágnes, Szabó Gábor.

Táj­ és Kertépítészeti tagozat

Diplomadíj dicséret: LACH Bálint

Települések zöldfelületi karakterének térinformatikai elemzése és fejlesztése Tököl példáján

MATE Tájépítészeti, Településtervezési Kar; Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Konzulens: Hubayné dr. Horváth Nóra

Indoklás:

Lach Bálint diplomatervének témája rendkívül aktuális, hiszen a nagyvárosok vonzáskörzetében lévő, gyorsan növekvő települések arculat- és identitásvesztése reális veszélyt jelent. Ezekben a régiókban különösen, de országosan is fontos a települési arculat karakteres megfogalmazása, megalkotása, a védendő értékek számba vétele, s ennek alapján az egyediség, a vonzó, harmonikus megjelenés kialakítása és fenntartása. A Tököl településre kialakított digitális adatbázis részletezettsége és a zöldinfrastruktúra elemzése jó példát jelenthet az arculati tervek komplexitásának javítására, a helyi értékeket, adottságokat figyelembevételére a fejlesztés során.

Lach Bálint diplomaterve újszerű módon látja és láttatja a település zöldinfrastruktúráját, és szépen kivitelezett terveket is tartalmaz néhány helyszínre, amelyek alkalmasak lehetnek a település zöldfelületi és szabadtéri arculatának javításához, kialakításához.

Dr. Sallay Ágnes

Jutalom: Szakmai könyvjutalom és tagozati ajándék

Táj­ és Kertépítészeti tagozat

Diplomadíjas: RICHTER Noémi Alexandra

Budapest, Hamzsabégi park és tágabb környezetének tájépítészeti megújítása

MATE Tájépítészeti, Településtervezési Kar; Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet; Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Konzulens: dr. Balogh Péter István

Indoklás:

Richter Noémi klasszikus zöldfelületi és szabadtértervezés típusú diplomaterve a Hamzsabégi park és tágabb környezetének megújítását szolgálja. A témaválasztás a várható vasúti infrastruktúra fejlesztés miatt különösen aktuális, miközben a lakosság a helyi jelentőségű lineáris közpark értékvesztésétől tart. A tartalmas SWOT analízis jól támasztja alá a koncepció főbb elveit és céljait. A terv a tágabb térségre, a dél-budai városrészre terjeszti ki a zöldinfrastruktúra vizsgálatot, és a vasúti töltés kétszeres áttörésével érdemi zöld-térszerkezeti fejlesztést javasol egy, a Gellérthegy és Kelenföld közötti zöldtengely formájában. A vasút zavaró hatását célszerű és változatos funkcionális renddel és a vasúti felépítmény rekreációs, sport és szolgáltató jellegű hasznosításával oldja. A lineáris zöldfelületet jól tagolják az infrastruktúra erővonalaiból megfogalmazott arculati erők. A zöldfelületi adottságok javításával, gazdagításával, a növény-szintezettség javításával, ökológiai elveken alapuló növénytelepítési javaslattal, s nem utolsó sorban a merészen szélesre tárt – s így talán az aluljárók esetében oly gyakori szlömösödést is elkerülő – átjáró-térrel a déli zöldtengely fontos, értékes eleme jöhet létre.

Dr. M. Szilágyi Kinga

Díjazás: nettó 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom + Tagozati ajándék

Terület- és Településrendezési Tagozat

Településtervezési tagozat – zsűri véleménye

A 2023. évi Diplomadíj pályázatra beérkezett valamivel több mint 100 pályamunka áttekintése után a Terület- és Településrendezési tagozat zsűrije váratlan helyzetbe került.

Örömteli az a változás, hogy a beadott épülettervezési és tájépítészeti diplomamunka számos esetben igen aktuális kihívásokra keresi a megoldást, komplex települési helyzetet ismertetve. Több esetben komoly szakirodalmi áttekintésre, elméleti alapokra épül a tervezés, amely a különböző léptékű megközelítésen át jut el végül a konkrét épület tervéig az érthetően levezetett és előadott gondolatmenet mentén.

A tagozati zsűri általános dicséretben részesíti azokat az épületterveket és tájépítészeti megoldási javaslatokat tartalmazó diplomamunkákat, amelyek fontos mai társadalmi, városi, környezeti kihívásokra kívánnak választ adni és programalkotásukban kiemelkedően építenek a települési környezetre. Több terv esetében kifejezetten egy azonosított területi probléma megoldását célozzák az elkészített tervek, amelyek ezáltal reflektálnak a helyi igényekre. Több esetben példa értékűen igyekeznek a tervek tájsebeket, településtörténeti töréseket gyógyítani, barnamezős területeket revitalizálni.

Emellett az örömteli tendencia mellett sajnos azt is meg kellett állapítani, hogy a hagyományosan településtervezéssel, urbanisztikával is foglalkozó tanszékekről (a nevükben várostervezést, vagy urbanisztikát megjelölő tanszékekről) érkező pályázatok idei évben inkább épület fókuszú tervek.

Összességében megállapítható, hogy kiváló területrendezési, városépítészeti és város kompozíciós tervi tartalmat a zsűri idén egyetlen tervben sem azonosított, épület vagy tájépítészeti tervet pedig nem kívánt tagozati díjjal illetni, ezért idei évben úgy döntött, hogy nem ad ki Terület- és Településrendezési tagozati díjat.

dr. Fiala István, S. Vasi Ildikó, Teremy Viktória, Liszkay Krisztina tagozat vezető

Belsőépítészeti tagozat

Összegzés

A beérkezett diplomák többségének a témáját belsőépítészeti szempontból is érdemes lett volna kidolgozni, hiszen a kiválasztott épületek funkciója, helyszíne, közösségépítő jellege az építészeti megoldásokkal szorosan összefüggő, az alaprajzi rendezettségen túlmutató átgondolt belső tértervezést is igényelt volna.

Általános megállapításként, ebben az évben sem bővelkedünk olyan diplomamunkákban, amelyek kompletten végig viszik a tervezési folyamatot, építészettől a belsőépítészetig, amelyet láttatni is képesek. Többnyire jól dokumentáltak az előkészítő, probléma felvető, kutató, feltáró, döntés előkészítő szakaszok.

A megoldások általában sokfélék és különböző minőségűek, de közös jellemzőjük, hogy elfáradnak a feladat végére. Karakteres válaszokat ritkán látni, csak egy két munkában lelhető fel egyéni hangvétel.

A tanár és diák egymásra találása is sokat számít, amely jól érzékelhető a munkák színvonalában.

Az ábrázolásmódban az előző években megjelent gyerekrajz-stílus teljesen eluralkodott. Úgy látszik le lehet tölteni egy ilyen grafikai alkalmazást, mert általánossá vált /a gyerek témákban, iskolák, Idősek otthona, közösségi házak/. A sajátos egyéni grafikai íz így elvész és az ArchiCad fotórealisztikus tucat renderévé silányul.

Sajnos, több olyan terv volt, amelynek a formátuma, feltöltése nem engedett betekintést, ezért ezek a tervek az értékelésből kimaradtak.

A belsőépítészetre fókuszált tervek közül a következőket emeljük ki:

  • a gondolat megjelenítése,
  • a láttatás minősége, és
  • a szavazati arány szerint.

Belsőépítészeti tagozat

Diplomadíj dicséret: SIPOS Barnabás

Szent Jakab zarándokszállás - Lébény

PTE MIK Építész Szakmai Intézet Építészeti és Várostervezési Tanszék

konzulens: Dr. Zilahi Péter

Laudáció:

A diplomázó szülővárosában, Lébényben keresett és talált megfelelő feladatot, Lébény központjában valaha Pálos rendházként emlegetett üresen álló régi épületmegmentésével és a hiányzó funkciók kiegészítésével, egy zarándokház megtervezését választotta.

A terv részletesen foglalkozik a különböző vallások zarándoklataival, és az ezekkel kapcsolatos, kiszolgáló épületekkel, referencia kutatásokkal. Alapos munka.

A helyszín Lébény központjában, a templomhoz közel, az út mellett helyezkedik el, a pince földszint + 1 emeletes régi rendházon kívül, a telken lévő maradék házak elbontásra kerültek. A tervezett hosszú, pince földszint + 1 emeletes szállásépület követi a járda ívét. A két épület között jó arányú, háromszöglet alakú védett belső kert alakult kis kápolnával. A helyreállított, kitisztított régi épület fehérre festett boltozatos tereivel, tömör tölgy parkettával, tölgy színű ablakokkal, ajtókkal, és tölgyfából készült bútorokkal és lépcső burkolatokkal, és kiállítóterekkel, igazi ékessége lett az együttesnek. Az új szállásépület is hasonló szellemben készült, fehér falak, szellemes tölgy bútorok, szekrények emeletes ágyak, konyhák, székek asztalok....a padló itt már 30/60 cm kerámia a használat miatt. A kis kápolna a fapadokkal és a kereszt alakú savmart ablakkal a rendház és a szálláshely között félúton, ez a hely, ahova elvonulhat a zarándok a világ elől.

Összegezve, az előtanulmányok komolysága, a telepítés, a térarányok kiegyensúlyozottsága, a régi és az új házak összhangja, az anyaghasználat és a színek visszafogottsága...mind Dicséretre méltó!

Magyari Éva
Ferenczy Noémi díjas
Építész-Belsőépítész
a Magyar Építész Kamara Belsőépítészeti Szakmai Minősítő Bizottság tagja

Díjazás: Szakmai könyvjutalom + Tagozati könyvjutalom

Belsőépítészeti tagozat

Diplomadíj dicséret: SÜTTŐ Rita

Nyári tábor - Pilismarót

BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék

konzulens: Sugár Péter DLA

Indoklás:

A diploma talán az egyik legfontosabb kérdéssel, gyerekeinkkel való törődésről, így az iskolaidő utáni nyári táborok fontosságáról szól. A diploma témaválasztásában és annak kezelésében is tetten érhető a személyes indíttatás / dorogi iskolás évek, pedagógus szülők/. A vágy a tartalmas és maradandó élményeket adó nyári táborokban eltöltött idők után.

A diplomaterv újra éleszti az értelmetlenül bezárt Dorog önkormányzata tulajdonában lévő pilismaróti üdülőtábort, ami a dorogi járás iskoláinak, óvodáinak nyújtott táboroztatási lehetőséget és körülbelül 120 diák befogadására volt képes. A színes múlttal és tematikai- módszertani tapasztalatokkal rendelkező üdülőtábor újra tervezését -álmodását vállalta fel a terv és azt kell mondanunk, hogy ezt a vállalást példa értékűen betartotta.

A jól átgondolt és megvalósíthatósági szakaszokra is bontott építészeti gondolat egészen különlegesen találkozik a játékos belső térképzés izgalmával. A hagyományostól eltérő szerkesztésmód különleges lelki szituációba helyezi a táborlakókat, feltölti és inspirálja őket. A szobák elemméretei és berendezése átgondolt praktikus, ugyan akkor játékos elemekkel kiegészített. A természetes anyaghasználat szellemében, az épületrészek nagy része és a „lakódobozok” is 12 cm vastag CLT panelből készülnek. Látványterveivel érzékeltetni tudja a „doboz a dobozban” gondolat izgalmas világát és végeredményében egy közösségben eltöltött nyár vibráló hangulatát.

Összegezve, a terv kiemelkedő minőségű, az építész és belsőépítész tartalmak összhangjának kitűnő példája.

A belsőépítész szakma nevében gratulálunk a diplomázónak és külön nagyrabecsülésünk és elismerésünk az őt segítő tanároknak.

Szekér Ferenc
Ferenczy Díjas Építész – Belsőépítész

Díjazás: Szakmai könyvjutalom + Tagozati könyvjutalom

Belsőépítészeti tagozat

Diplomadíjas: TÖRÖK Fanni Júlia

Jazz Garden Music Club – Pécs, Széchényi tér 2.

PTE MIK Belsőépítészeti Alkalmazott és Kreatív Design Tanszék MA

konzulensek: Dr. Rétfavi Donát, Dr. Borsos Ágnes

Laudáció:

A Jazz Garden Musis Club Pécs, Széchenyi u 2. helyszínére álmodott klub valódi igényt jelenít meg, teljes kidolgozottsággal, szinte már kivitelezhető részletezettséggel.

A munka erénye mégsem a megjelenítés szépsége, hanem a spiritualitás érzete, amelyet a zene, a jazz kelt az emberben a rajzok láttán.

Családi, személyes élmények vezették a hallgatót a téma feldolgozásához. A szülei által létrehozott budapesti Jazz Garden Music Club megszűntével, Pécsen kívánja életre kelteni gyerekkora színterét. Gondolatvilága a két dimenzióból a harmadik dimenzión át a csillagos égig jut, amely a rajzokon átvilágít.

Saját megfogalmazása szerint a jazz csillagai számára olyan mai teret kíván létrehozni, amely szakít a füstös pincehangulattal, és az utca felé kinyílt világ a modern anyagokkal új világba invitál. Az anyagok és színek, fények finom hangolása jól alkalmazkodnak a műemléki épülethez, Pécs hangulatához

Zárógondolatát idézem:

" Mindent összevetve, ha egy szívünkhöz közelálló témában dolgozunk, főleg, ha a múltunk egyik darabját használjuk inspirációnak, akkor az a legfontosabb, hogy külön kezeljük a múltat a jövőtől és ne érzelmileg támaszkodjunk rá, hanem kizárólag szakmailag."

Végül összegezve a munka kiemelkedő minőségű, rendezettségű, amelyhez a belsőépítész szakma nevében gratulálok!

Csavarga Rózsa
Pro Architectura és Ferenczy Noémi díjas belsőépítész

Díjazás: nettó 100.000 Ft + szakmai és tagozati könyvjutalom

Műemlékvédelmi Tagozat

Diplomadíj: TIHANYI Dóra

Élet a romokon, a Kőkúti pálos kolostorrom - és környezetének revitalizációja - Salföld

BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

Konzulens: Kronevetter Péter DLA

Indoklás:

A megérintett múlt - Néhány mondat Tihanyi Dóra diplomamunkájáról, a Kőkúti Pálos kolostorrom és környezetének revitalizációjáról

A gyermekkori emlékek, kirándulások a Balaton-felvidék romtemplomaihoz, és a mai rohanó, hektikus világunk kritikája, hogy szükség van a kiszakadásra, az elmélyülésre, ezek a diplomamunka erős indítékai.

A választott helyszín a Kőkúti pálos kolostor, egyik legfontosabb pálos emlékünk. Története az 1260-as évekre nyúlik vissza. Az egyhajós templomhoz északi irányban csatlakozik a kolostor, udvarán kerengő folyosóval.

A terv nagy erénye a visszafogottság és az érzékenység. Nem foglalkozik a templom megmaradt magas falaival, csak a térburkolattal és egy fakereszttel teszi teljesebbé a teret. És nem foglalkozik a kolostor helyiségeivel sem, a hálótermekkel, az étkezővel és a raktárakkal. Csak a kolostorudvarral és az azt körülölelő kerengővel. És itt a „kevesebb több” vaskos közhelye igazi megoldássá válik. Arra a területre fókuszál, a rom azon részét érinti, ahol a mai ember számára a múlt leginkább érzékelhetővé válhat. Nem konkrét épített jelleggel, hanem áttételesen, jelzés-szerűen. Az eredeti térarányokat felidéző díszletszerű építménybe szereplőként léphetünk be, a kolostorkert természetes növényzete a megérintett múlt érzéséhez is elvezet. A pavilonszerű formálás kívülről zárt, illeszkedve a romokhoz, belülről nyitott és élő. A fa szerkezet egyszerre ideiglenes és időtlen, nem akar sem régi, sem kontrasztosan új lenni, egyszerűen természetes.

A kolostorrom előtti kis tisztáson 2002 óta álló két épület környezethez illeszkedő, színvonalasan megfogalmazott bővítése, újragondolása, nemcsak a látogatók kiszolgálását biztosítja, de lehetőséget teremt zarándokok, elvonulni vágyók számára melegedésre, éjszakai nyugalomra is.

Tihanyi Dóra érzékeny, szép terve a zsűri döntése alapján műemléki tagozat dicséret díjat érdeml. Gratulálunk.

Nagy Gábor
építész, a zsűri tagja
a műemléki tagozat képviselője

Díjazás: nettó 100.000 Ft + szakmai és tagozati könyvjutalom

Építész diplomadíjak

Diplomadíj dicséret: DRESCH Anna

Káli Kis-üzem - Kisörspuszta bányatelek

MOME Építőművészeti Intézet Építőművész Szak MA

Konzulens: Molnár Bea, Tihanyi Dominika

Laudáció:

A Balaton-felvidéken a használók eltérő életformája egyre ambivalensebb összképet eredményez. Dresch Anna gyermekkorától kezdve kötődik a Káli-medencéhez, azokhoz tartozik, kinek családja a nagyvárossal szemben egyfajta ellenkultúrát keresve fedezték fel a környék akkor még kevésbé ismert, csendes vidékét. Az ősközségek társadalmán túl Balaton-felvidéki kultúrtáj történetének nemcsak részei, de meghatározó védői is ők. Hogyan lehet kiszabadulni a mindent felemésztő turisztikai fogyasztásvágyból?  Mit is jelent az autentikus tájhasználat, egy összetett társadalmi térrel rendelkező régióban?

Az elhagyott kisörspusztai bánya rekultivációja során az ott talált infrastruktúrát nem bontja el és nem egy nosztalgikus vízió kulisszáját építi fel, hanem a talált tárgyakat, szerkezeteket minimális kiegészítésekkel hasznosítja újra. A feldolgozóüzem, szakácsiskola, a mintabolt és a madárles is, mind a meglévő ipari építmények felhasználásával, átalakításával lényegülnek át. A gyönyörű és egyedi grafikák, modellek izgalmas épületeket sejtetnek.

Anna kiemelkedő színvonalú tervében egyszerre és komplex egységként van jelen a tájrehabilitáció, a társadalomkritika, az újrahasznosítás, és a hagyományos tájhasználat megőrzése is.

A tervet a Zsűri Diplomadíj dicséretben részesíti. Kedves Dresch Anna - Gratulálunk!

Nagy Csaba
építész – a zsűri tagja

Díjazás: nettó 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

Építész diplomadíjak

Diplomadíj dicséret: ROSTÁS Regina

Bánya rehabilitáció - Rehabilitációs Intézet - Miskolctapolca, Nagy-Kőmázsa kőbánya területe

ÓBU Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnök Tanszék

konzulens: Dr. habil Rohoska Csaba DLA

Laudáció:

A diplomamunka alaptétele, hogy a külszíni kőfejtők, külszíni bányák tájon ejtett sebek. Rehabilitációjuk költséges és hosszú ideig tart. A szakdolgozat magas színvonalon elemzi, mind a bányarekultiváció, mind az építőipari anyagfelhasználás kérdéseit. Rostás Regina párhuzamot von a természeti és az emberi rehabilitáció elhanyagolt kezelése között, és az elhagyott bányaterületen olyan rehabilitációs intézményt hoz létre, mely a betegség vagy trauma miatt megváltozott életkörülményei miatt segítségre szoruló embereknek nyújt ellátást.

A hosszan lépcsőző, kívülről zárt, hófehér épület kubus egy felkiáltójel a tájban. Kérdéseket vet fel a rehabilitációs épület és a rehabilitációs terápia összhangja, de a terv lényege és legnagyobb erénye a figyelemfelhívás. Az ellenpontokra épülő koncepció végigmegy a teljes épületen. A természeti táj organikusságát a mértani kubusokból álló tömeg ellentételezi, míg belül a falak közötti növényzettel ellátott kertek is ezt a szikáran meditatív atmoszférát sugározzák.

A diplomatervet a Zsűri Diplomadíj dicséretben részesítette.

Nagy Csaba
építész – a zsűri tagja

Díjazás: nettó 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

Építész Diplomadíjas és a Graphisoft Magyarország szponzorálásával Archicad 26 teljes, kereskedelmi magyar verziójának 1 éves licencének nyertese.: WEISZ Mátyás

Színházpedagógiai műhely - Győr, Új Kapu utca 12.

BME Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszék

Konzulens: Falvai Balázs DLA

Indoklás:

Milyen egy jó diplomamunka? Bár sokféle módon lehet jó diplomamunkát készíteni, számomra Weisz Mátyásé kiemelkedik. A választott rendeltetés a színházi nevelés, a drámapedagógia – saját szavai szerint: „Ez az oktatási, képzési forma ötvözi a hagyományos oktatást a színházzal, ezzel is színesebbé téve a gyermekek számára a tanulást. A színházpedagógiai képzések többnyire az iskolákban helyben zajlanak, azonban szerettem volna saját otthont biztosítani a színházi foglalkozásoknak”.

Számomra az építészeti tervezés a többlet megkeresése, annak bizonyítása, hogy a „2x2=5” akár lehet igaz. Ez a diplomamunka több mint az alkotó elemek összege, vagy összeszorzása.

Weisz Mátyás helyszínnek Győrt választotta, a barokk-kori sűrű szövetű belvárosában az Apáca és az Új Kapu utcák kereszteződésénél. Az épület szeretne az első rendű funkción túl városi rendezvényeket befogadni. De szeretne kísérlet lenne arra is, miként lehetne kortárs épületet tervezni a történelmi kontextusban. Mindazon felül, a látogatóknak, elsősorban a gyerekeknek titokzatos világot teremtene, amely alkalmas a drámapedagógia művelésére. Az említett célokat önmagukban egyénként is megoldásra kerültek, viszont ebben a tervben együttesen, összhangban érnek össze, azaz Győr belvárosában lehet kortárs, barátságos közösségi célokat teljesítő épületet elképzelni.

Ahogyan a színházban nem mindegy hogyan van előadva a mű – Weisz Mátyás őszinte, játékos, mai produkciót készített diplomamunkaként.

A diplomatervet a Zsűri diploma-díjban részesítette.

Anthony Gall
Építész – a zsűri tagja

Díjazás: ArchiCad 26 magyar 1 éves licence + nettó 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

Minden díjazottnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Köszönjük a MÉK (pénzjutalmak, szakmai könyvek) és a tagozatok, a Graphisoft (ArchiCad 26 magyar egy éves licence) a MÉSZ támogatását!

 

Budapest, 2023. október 02.                                                             Az UIA Építészet Világnapján

Letölthető tartalom:

Bemutató (pdf)


Létrehozás időpontja: 2023-10-03 11:48:58
Utolsó módosítás időpontja: 2023-10-16 23:37:01
Cimkék: mék, mész, diploma, díj, 2023, eredmény; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 2238
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47700