KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Pályázati felhívás - Berzenye - főépítész

Bezenye Községi Önkormányzata a 46/2023.(III.21.) határozata alapján pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében, határozott időre történő ellátására.

A települési főépítész által ellátandó feladatok:

a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján.

A főépítészi feladatok ellátására megbízási szerződés alapán a jelenleg zajló településrendezési feladatok ellátására fix megbízási díjra jogosult a nyertes pályázó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti szakirányú felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
 • főépítészi vizsga, vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
 • szakmai gyakorlat igazolása,

A pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:

 • az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását
 • a pályázó a feladat ellátására irányuló árajánlata, tehát a főépítészi feladatok ellátására
 • a jelenleg megindítandó településrendezési terv módosításával kapcsolatos főépítészi tevékenységek elvégzésének ellentételezéseként megállapított
 • fix díj meghatározása szükséges

A főépítészi megbízás időtartama: 2023.04.24. napjától a jelenleg aktuális településrendezési feladatok munkálatainak befejezéséig

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április. 12. 12.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton szervezes@bezenye.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen vagy postai úton Bezenye Községi Önkormányzat címére (9223 Bezenye, Szabadság u. 50.) Kérjük a borítékon feltüntetni: ,,települési főépítész".

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat Bezenye Községi Önkormányzatának Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi
 • Jogi Bizottsága ülésén hallgatja meg 2023. 04.17-én.
 • A pályázók meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról, a megadott árajánlatot figyelembevéve.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wiegerné Mészáros Erika Aljegyző ad.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Bezenye Községi Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.bezenye.hu
 • Magyar Építész Kamara honlapja: www.mek.hu

Létrehozás időpontja: 2023-03-30 13:57:57
Utolsó módosítás időpontja: 2023-03-30 14:05:58
Cimkék: állás, hirdetés, főépítész, berzenye; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 4776
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47474