KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Összefoglaló Városmajor tervpályázat – Fórum

2022.05.04-én a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozatának szervezésében került megtartásra a Városmajor tervpályázatának fórumára. Az esemény első felében 11 csapat, egyenként 7 percben mutatta be a terveit. Ezt követően egy kötetlen, de fontos témaköröket boncolgató, problémafeltáró beszélgetés zajlott konkrétan a Városmajor, és általánosságban a tájépítészeti tervpályázatok témakörökben. A felmerült kérdések megvitatása és tapasztalatok megosztása, a háromórás eseményen jó hangulatban és intenzíven telt. A közel 50 főt számláló résztvevők fontos megállapításokra jutottak a pályázati programalkotások tartalmára és mélységére, a kiírói és tervezői összefüggésekre vonatkozólag. A Tagozat célja, hogy a Városháza park pályázatának hasonló bemutatása és értékelése után, a tájépítész pályázatok tekintetében általános érvényű ajánlást fogalmazzon meg döntéshozók, jogalkotók és a szakma felé.

A fontosabb témák a teljesség igénye nélkül:

Kertörökség

A kiírás:

A Városmajor az egykor önálló Buda első közkertje, amelyet II. József rendeletére 1789-ben hozott létre a saját birtokú területén Buda városa. E történeti séta- és pihenőkert a közel két és fél évszázad alatt sokat változott, de ma is őrzi egykori sétányrendszerének, pihenőtereinek lenyomatát, amely különösen jelentős érték. A feladat az, hogy ezt az eredeti térszerkezetet, növény- és burkolatstruktúrát figyelembe véve, a Városmajor parkját kortárs tájépítészeti kertművészeti eszközökkel újítsuk meg úgy, hogy az a mai parkhasználók igényeinek és a kor esztétikai, ökológiai és műszaki követelményeinek magas színvonalon feleljen meg.

A döntés:

A Bíráló Bizottság sokáig vitatkozott, hogy meg kell-e őrizni a kerttörténeti emléket. Végül a kiválasztott mű a főtengelyek kivételével elbontja a meglévő térszerkezetet. (A Bíráló Bizottság 19 fő, ebből 4 tájépítész.)

Elhangzott szakmai észrevételek:

- Figyelembe kellett volna venni a ICOMOS-IFLA DOCUMENT - ON HISTORIC URBAN PUBLIC PARKS (2017) ajánlását annak ellenére, hogy ez jelenleg nem egy védett kert de Buda első sétatere.

- Hiányzott a teljes kutatási anyag (kerttörténeti dokumentáció), ami elkészült, de nem lett a pályázóknak átadva.

- Hiányzott az értékleltár.

- Hiányzott a kutatói ajánlás, hogy milyen módon lenne érdemes a területhez hozzányúlni,

- Volt pályázó, aki arra hivatkozott, hogy az eredeti térszerkezet sérült, ezért nem kell figyelembe venni.

- Elhangzott, hogy mivel nem lett kiadva a kerttörténeti dokumentáció, és nem védett a Városmajor, ezért a tervező felelőssége volt eldönteni, hogy mit tart meg,

- Volt aki a jelenből indult ki, mert számára ez fontosabb hangsúlyt kellet, hogy kapjon, mint a park történeti múltja. És voltak, akik a történelmi gyökerekhez különböző mértékben nyúltak vissza és értelmezték újra.

- Örökségvédelmi szempontrendszer:

- Létezik-e jelenleg?

- Olvasható-e (úgy avatkozunk bele a jelenlegi helyzetbe, hogy a múlt értékei értelmezhetőek legyenek)?

- Reverzibilis-e (amit most adunk hozzá az nem biztos, hogy örökre ott marad)?

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

Figyelmen kívül hagyhatja-e -és ha igen milyen szempontrendszer alapján; milyen mértékben - a kiírást a Bíráló Bizottság, ezzel kizárva azok munkáját, akik betartották a kiírásban fogalmazottakat?

Általános megállapítás:

Fontos a tervezési programalkotás szakmai tartalma, és annak konzekvens betartása a zsűrizés folyamatában.

A közpark zöldfelületének növelése

A kiírás:

A közpark területének olyan növelése célszerű, amely szerkezeti értelemben is javítja a közpark használhatóságát, átjárhatóságát. A tervezett megújítás összefüggő zöldfelületi rendszerré alakítja a napjainkra területileg megfogyatkozott, eredetileg jóval nagyobb kiterjedésű parkot, azzal, hogy a devalválódott északnyugati területeket vissza-integrálja a park egészébe. Ezen túlmenően csökkenteni kell a burkolt és beépített területek arányát a feleslegessé vált feltáró gépkocsi utak és a kiváltható épületek visszabontásával. A park területén történő parkolást teljes egészében szükséges megszüntetni. Az elzárt területek egy részének (MTK sportcsarnokok, szabadtéri színpad) parkból való kihelyezésével, egy további részük (Fogaskerekű vasút járműtelepe, közhasználat elől elzárt sportpályák) területének csökkentésével redukálható az elzárt vagy korlátozottan használható területek aránya.

Elhangzott szakmai észrevételek:

- A tervezők üdvözölték, hogy épületek és funkciók kikerülésével növelhető a zöldfelület.

- Megemlítésre került, hogy a szabadtéri színpad megszűntetése nem opció volt, hanem feladat.

- Említésre került, hogy a jelenlegi park területe nem csökkent annyival, ami az eredeti térszerkezetet ellehetetlenítené.

- Elhangzott, hogy a nyertes terve a Menyhárd István és munkatársai, Füzy Jenő és Sziklay Tibor által 1965-ben tervezett-épített héjszerkezetes teniszcsarnok lebontásával számol, pedig az jelentős építészettörténeti érték.

- Volt pályázó, aki ennek megtartását javasolta, és ide helyezte a szabadtéri színpadot.

- A fogaskerekű végállomásának korábban elkészült terveit nem adta ki a kiíró.

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

Célszerű-e a kiíró által egyértelműen el nem döntött alaptéziseket végül értékelési alapszempontként figyelembe venni?

Általános megállapítás:

Fontos a tervezést meghatározó alapvetések kiíró általi egyértelmű meghatározása, az opciók és alternatívák elkerülése.

Funkciók

A kiírás:

1 db gumi burkolatú kosárlabda pálya védőhálóval (32x19 m), 2 db gumi burkolatú multifunkciós sportpálya (44x24 m), parkour pálya jelenlegi helyén és formájában megtartandó elem. Területe bővíthető (max. 360 m2), komfortos használatot biztosító öltözők és vizesblokk, 2 db asztalitenisz asztal, a jelenlegi „teniszfal” és a hozzá tartozó burkolt felület megtartandó, 1 db teqball asztal, fitnesz park 750 m2, futókőr 1300 m, tornaterem 2500 m2, parkszinten a tornatermek és a Városmajor utca szintjén kereskedelmi és kiszolgáló funkciók, műfüves labdarúgópályát (44x24 m), játszótér (max. 5000 m2), KRESZ Park 300 m2, pumptrack pálya 900-1100 m2, Görkorcsolya és görhoki pálya 800 m2, sakkasztalok, tematikus parkrész (pl. kis botanikus kert, japánkert, rózsakert), napozórét, vízfelület min. 2000 m2, max. 5000 m2, kutyafuttató 3000 m2, termelői piac, nyilvános illemhely.

A döntés:

A Bíráló Bizottság szerint kijött a „matek”, és minden pályázó el tudta helyezni a szükséges funkciókat.

Az elhangzottak:

- Szükség van-e ennyi funkcióra és ennyire részletes meghatározásra?

- Legyen lehetőség mérlegelni a tervezőnek, hogy milyen funkciók és milyen méretben kell egy ilyen közparkba.

- Ki kell-e minden felmerült igényt elégíteni, vagy elfogadható, hogy bizonyos funkciók kimaradnak az adott pályaműből?

- Egy nem védett, de történeti kertbe bele lehet-e zsúfolni ennyi funkciót azért, mert már korábban ide került?

- Volt pályázó, aki egyetért a sok funkcióval, mert véleménye szerint gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni.

- A tervezési program alkotásba a tájépítész szakmát be kell vonni.

- Elhangzott, hogy azért ilyen a kiírás mert a kiíró ilyet szeretett volna, és véleménye szerint a kiírás megfelelő volt.

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

Működhet-e egy park csak klasszikus parki funkciókkal, vagy csak akkor érezzük magunkat jól, ha minden igényünk ki lett szolgálva?

Általános megállapítás:

A túlzó és részletes program a szakmai javaslatok kerékkötője lehet. Érdemes megtalálni a programalkotás során az egészséges egyensúlyt a konkrétan elvárt elemek és a tervezői szabadságra bízottak között.

Borítottság - fakivágás

A kiírás:

A Városmajor közpark területén rendkívül értékes, de jelentős arányban elöregedett faállomány található. A faállomány megőrzése nem pusztán a történeti kert megújítása érdekében, de a rekreációs célú fásított séta- és pihenőkert jelleg megtartása érdekében is igen fontos. A növényzet megújítása ugyanakkor csak hosszútávú, módszeresen megtervezett kezelési-fenntartási munkával lehetséges.

Az elhangzottak:

- A kiírásban is szerepel és gyakorlatban is érzékelhető, hogy a park magas borítottága által létrehozott állományklíma igen értékes, e miatt pl. nyáron is kellemes, hűvös a park, ami a klímaváltozás miatt is kiemelt jelentőségű.

- Az öregedő faállománya és az 1:1-es fapótlási gyakorlat miatt a borítottság természetes módon is csökkenni kezdett. Ezért a borítottság további csökkentése csupán a napos területek kialakítása miatt nem indokolt.

- A Városmajor közvetlen közelében több alacsonyabb lombkoronaborítottságú, napfényes park is található pl. Vérmező, Millenáris Széllkapu. Így elfogadható, hogy a faállomány megőrzése előtérbe kerül a tisztások, napfényes területek nyitásával szemben.

- Jelen esetben a fákat tekintve nehezen értelmezhető egy döntéshozó számára egy akár 10-20 évet felölelő park és faállomány megújítás.

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

A pályázók egy része óvatosan nyúlt a fakivágás kérdésköréhez, míg mások „merészebben”. Ennél a pályázatnál a magas faborítottság és annak megtartása vagy elvetése a park kialakításának egyik alapvető meghatározója volt. Jelenleg sokszor ellentmondás van a szakmai és a társadalmi szempontok között fakivágás tekintetében. Egy tervpályázat segíthet-e ennek az ellentmondásnak a kezelésében?

Általános megállapítás:

A faállományok megőrzése, fokozatos megújítása, a hosszútávú ilyen irányú gondolkodás is fontos, elvárt és érvényesítendő tervezési programalkotó szempont kell legyen.

Szükség lenne mértéktartóbb, hosszútávon működő, nem építés- hanem felújítás orientált pályázatokra.

Vízfelület

A kiírás:

A városmajori közpark területén min. 2000 m2, max. 5000 m2 méretű összefüggő vízfelület kialakítása kötelezően elvárt. A vízarchitektúra műszaki kialakítása opcionális, Pályázó javaslata szerinti. Stílusa visszafogottan attraktív legyen, a térkompozíció részeként megjelenő vízformációk tervezése a cél, kerülve a „sokféleséget”. A vízfelület elhelyezésére Pályázónak kell javaslatot adnia. A tervezési területen több vízarchitektúra is elhelyezhető a koncepció arányaihoz és súlypontjaihoz illesztett módon. Pályázó adhat további javaslatokat az Ördög-árok egykori vízfolyását megidéző vagy egyéb vízarchitektúra kialakítására.

Az elhangzottak:

- Ez a vízfelület csak egy agyaggal kitapasztott medencében jöhet létre, teljesen elzárva a medret a természetes vízgazdálkodástól; ez semmiképpen nem ökologikus.

- Az elvárt felület olyan nagy, melyen a párolgást folyamatosan pótolni kell.

- A tó csak vízgépészeti rendszerrel tartható fenn.

- Sosem volt itt ekkora vízfelület; aggályos kertörökségi szempontból.

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

A több szempontból sem megalapozott tó kialakítása, miért nem lehetett a kötelező elem szerint opcionális?

Általános megállapítás:

A kötelezően elvárt elemek tekintetében kiemelten fontos az előzetesen szakmailag körbejárt és alátámasztott programalkotás ahhoz, hogy azok megvalósítása tényleg minden szempontot figyelembe véve megalapozott legyen.

Pályázati elvárt tartalom

A kiírás:

Városi, zöldfelületi összefüggések, közlekedési kapcsolatok -  1:2000, Teljes tervezési terület tájépítészeti, környezetalakítási koncepciója I-III tervlap - 1:500, Teljes tervezési terület tájépítészeti, környezetalakítási koncepciója a Szabadtéri Színpad megtartásával – később eltörlésre került: M=1:1250, Térmetszetek M=1:250 és M=1:50, Részletrajzok M=1:250, Madártávlati nézetek lépték nélkül, Látványtervek lépték nélkül, Közpark és környezetének humanizálására tett javaslatok bemutatása 1:50. Eredetileg 10 tabló amit a kérdések után 8 módosítottak.

A döntés:

A II. helyezett a beadott tervezői költségbecslés és indikatív árajánlata a mezőnyben kiemelkedően magas tervezési és megvalósítási költségekkel számol, ezt a Bírálóbizottság figyelembe vette.

Az elhangzottak:

- Az elvárt tartalom nincs összhangban, a kiadott tervezési alapadatok minőségével.

- A pótlólag kiadott geodézia sem felelt meg az elvárásoknak, hisz nem a teljes területről szólt.

- A kiadott rajz egy Komunálinfó alaptérkép, valahonnan generált szintvonalakkal.

- Az elvárt M=1:50-es metszetek kérése, geodézia nélkül nem megalapozott.

- A feladat a kellő szakmai alapossággal nem végezhető el a kerttörténeti kutatás nélkül.

- Eredetileg a dendrológiai felmérést is csak pdf formátumban adták ki.

- Elfogadhatatlan, hogy egy tervpályázatban tervezői díj kerüljön bekérésre, majd értékelési szempontként figyelembevételre.

- A tervezői díj nem volt felsorolva az értékelési szempontok közt.

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

Miért nem lehet a feladat léptékéhez igazítani a bekért terveket? (Városliget 1:2000)

Általános megállapítás:

Az adott feladat nagyságához, összetettségéhez megfelelő léptékű és részletezettségű elvárt tervezési tartalmat kell meghatározni. Nem biztos, hogy a részletesebb, „agyondolgozott” pályamű a jobb szakmai tartalommal bíró. Egy kevésbé szakmai zsűrit könnyen félrevihet a döntésben (pl.: túlzó fotórealisztiukus látványtervek). Ellentmondás van a pályázat társadalmi kommunikálhatósága és szakmai tartalma között.

Határidő

A kiírás:

A tervpályázati regisztráció és a Kiírás és Dokumentáció elérésének kezdete: 2022. január 4., kedd, Pályamunkák beérkezésének határideje 2022. február 28., módosítva: március 09. 12:00 óra. A Kiíró - megfontolva a pályázói felvetéseket, a Bírálóbizottság és a szakmai szervezetek jelzéseit - a tervezésre, a pályamű kidolgozására fordítható időt a feladat nagyságára és összetettségére tekintettel 9 nappal meghosszabbította.

A döntés:

A kiíró szerint teljesen elegendő 60 nap egy ekkora volumenű park tervezésére és ilyen részletezettségű dokumentálásához.

Az elhangzottak:

- A legtöbben azt mondták, hogy csak nagy nehézségek árán tudták befejezni a pályázati anyagot.

- Volt aki szerint elegendő volt az idő, de ő nagyobb létszámú irodával rendelkezik.

- Az eredeti kiírás szerint 55 nap állt rendelkezésre, ami a tervpályázati rendeletben foglaltakat sem teljesítette. Ezt később a kiíró 64 napra növelte(ez a beérkezés dátuma volt és nem a feladásé).

- Voltak akik az idő rövidsége vagy más tervpályázatokkal való összeesés miatt nem tudtak elindulni.

- Felmerült az előminősítés kérdésköre is, de ezt a résztvevők többsége nem tartotta jónak, korlátozó tényezőként vette.

A pályázattal kapcsolatos kérdés:

Miért nem lehet a feladat léptékéhez és az elvégzendő feladathoz igazítani a határidőt? (Városliget: 105 nap, Városháza tér: 115 nap)

Általános megállapítás:

Fontos, hogy többféle nagyságrendű pályázat legyen. Sok pályakezdőnek, kisebb irodának a pályázás egy szakmai kitörési pont. A feladatnagyságok sokszínűségén túlmenően, szükség van az adott tervezési feladat nagyságából és bonyolultságából származtatható megfelelő pályázatkészítési időre, a színvonalas pályaművek elkészítéséhez. Az előminősítéses eljárásokat alapvetően a szakmai résztvevők nem tartják megfelelőnek.

Budapest, 2022.05.11.

MÉK TKT

elnöksége


Létrehozás időpontja: 2022-05-12 19:08:53
Utolsó módosítás időpontja: 2022-05-13 15:22:56
Cimkék: városmajor, fórum, tervpályázat, bemutató; Beküldő: kovács Zsófia
Megtekintések száma: 6018
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47045