KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Tájékoztató a 400 m2-t meghaladó kereskedelmi rendeltetésmódosításról

A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. Korm. rendelet alapvető célja, hogy a 400m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmények rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre, valamint a bruttó 400m2 alapterületet meghaladó kereskedelmi rendeltetésű építmény építési engedélyhez nem kötött átalakítása, illetve a legalább ilyen alapterületű kereskedelmi rendeltetésű építmény átalakítása esetén kijelölje az engedély kiadására jogosult hatóságot.

A fenti rendeltetésmódosítási eljárás során elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóságként az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzati jegyzője, fővárosi kerület önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi főjegyző jár el.

Másodfokú hatóságként ilyen ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal került kijelölésre.

A rendeltetésmódosítási kérelem tartalmi elemeit külön kormányrendelet, az 5/2015. (I.29.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete részletezi.

Amennyiben a 400 m2 meghaladó bruttó alapterületű helyiséget, rendeletmódosítási hatósági eljárás keretében kereskedelmi rendeltetésre akarják változtatni, úgy a hatóság kérelem benyújtását követően gondoskodik a hatósági állásfoglalás 5 napon belüli beszerzéséről. A szakhatósági állásfoglalást Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője adja meg. (A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalást az Étv. alapján 60 napon belül adja meg.) Az új jogszabály alapján az állásfoglalást igy rendeltetés módosítás esetén is beszerzi a hatóság.

A kérelem tárgyában eljáró hatóság a döntés érdekében vizsgálja:

  • a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalmának valóságnak való megfelelését, valamint, hogy
  • az érintett építményben a rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött tevékenységet megkezdték-e.

Az engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető.

A fenti építmények rendeltetésmódosítási engedély nélküli használatát, vagy átalakítását a területileg illetékes rendeltetésmódosítási hatóság bírsággal sújtja, amelynek megfizetési határideje a döntés véglegessé válástól számított 60 nap. 

 

Készítette:

Gáts Ügyvédi Iroda


Létrehozás időpontja: 2018-10-18 10:52:54
Utolsó módosítás időpontja: 2018-10-18 11:02:25
Beküldő: Dr. Rátkai Gábor Tamás
Megtekintések száma: 16912
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44946