KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Kötelező tervezői felelősségbiztosítás

2017. január 1-től hatályos a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet 2016. november 18.-i módosítása.

A Kormányrendelet a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén, az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére a tervezői felelősségbiztosítás megkötését kötelezően előírja.

A tervezőnek tervezői felelősségbiztosítással rendelkeznie kell:

 • 2017. január 1-én már fennálló tervezési szerződés esetén, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor.
 • ha a tervezési szerződés megkötésére 2017. január 1-t követően kerül sor.

Amennyiben a tervező 2017. január 1. napján rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással február 1-ig kell azt e rendelet előírásainak megfeleltetnie.

A tervezőnek:

 • rendelkeznie kell a felelősségbiztosítással legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor,
 • nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés meglétéről a tervezési szerződésben,
 • nyilatkoznia kell a kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésekor a felelősségbiztosítása kötvényszámáról, a biztosító nevéről (az igazolást a biztosító a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül köteles térítésmentesen kiállítani),
 • fel kell tölteni a naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a bejelentéssel érintett tervezéshez kapcsolódó felelősségbiztosítás és a biztosítási fedezet fennáll,
 • jogában áll felmondani a biztosítási szerződés megkötésétől számított két héten belül a felelősségbiztosítási szerződést, amennyiben a tervezési szerződés utóbb mégsem jön létre.

A tervezői felelősségbiztosításnak:

 • fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére is,
 • ki kell terjednie a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra,
 • fedezetet kell nyújtania a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra,
 • fenn kell állnia legalább az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.

A jogszabályi kötelezettség teljesíthető:

 • folyamatos, határozatlan idejű tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel,
 • projekt alapon, csak egy épületre megkötött tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel.

A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtani:

-     50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 2 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 6 millió forintig,

-50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 5 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 15 millió forintig,

-100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 30 millió forintig,

ahol beruházási költségkeret alatt a tervezési programban meghatározott költségkeretet kell érteni.

A Magyar Építész Kamara kérésére a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) 2016. december végén megküldte azon biztosítók felsorolását, melyek rendelkeznek 2017 január 1-től a jogszabálynak megfelelő tervezői felelősségbiztosítás termékkel:

Fentieken túl ismereteink szerint az alábbi szervezetek rendelkeznek a jogszabálynak megfelelő tervezői felelősségbiztosítási termékkel:

A fenti lista tájékoztató jellegű és folyamatosan frissül, annak teljességét a Magyar Építész Kamara nem ellenőrizte, felelősséget nem vállal.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 • A lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
 • Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Létrehozás időpontja: 2017-01-08 20:12:51
Utolsó módosítás időpontja: 2017-05-09 17:58:06
Beküldő: Kurcz Judit, Rosivall Emese
Megtekintések száma: 47875
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43874