KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Építész tervezők figyelem, fontos változás 2016.07.01-től!

Július 1-től jelentősen megváltozott az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében az egyszerű bejelentést már az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatban több helyen módosult az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (XI. 15.) kormányrendelet. A Magyar Közlöny 84. számában, 2016. június 13-án megjelent a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) számú új kormányrendelet. Ennek értelmében július 1. napjától a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület egyszerű bejelentése nem az ÉTDR-be történik, azaz közvetlenül nem az építésügyi hatósághoz kell bejelenteni az ilyen irányú szándékot, hanem a megújult, erre a célra továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazáson keresztül a készenlétbe helyezéssel lehet megtenni.

Ennek egyik feltétele, hogy az építész tervező feltöltse a jogszabály 1. melléklete szerinti kivitelezési dokumentációt, illetve a kivitelezési jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az elektronikus építési naplóba. Az új kormányrendelet kihirdetését követő naptól az egyszerű bejelentés mellékleteként feltöltendő dokumentumok köre tehát megváltozott, a korábbi mellékletek helyett a módosított jogszabály szerinti mellékleteket kell csatolni a bejelentéshez. A tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeit a rendelet szerint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata határozza meg. A benyújtandó tervdokumentáció jogszabályban meghatározott tartalma immár pótolja azokat a sokak által hiányolt tervfajtákat, például alaprajzokat, metszeteket, tartószerkezeti terveket, továbbá költségvetési kiírást, melyek nélkülözhetetlenek egy épület szabályszerű építése során. A feltöltés kezdetben igénybe vehet egy-két óra többletmunkát, az építész tervezőnek érdemes tájékozódnia a teendőkről.

 

Az elektronikus építési napló alkalmazás automatikus rendszerüzenetet küld az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésről az illetékes építésügyi hatóságnak. A kivitelezési tevékenység a szabályszerű bejelentés e-építési naplójának készenlétbe helyezését követően, a 16. napon kezdhető meg, ez idő alatt az építésügyi hatóság eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségeinek, azaz tájékoztatja a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát, a települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.

Az építtetőnek a kivitelezés folyamatára kötelező lesz az építész tervezőt megbízni tervezői művezetés céljából, ennek feltételeit tervezési szerződésben rögzítik. A tervezői művezetőnek az építési folyamatot legalább hat alkalommal kell figyelemmel kísérnie a helyszínen, és megfigyeléseiről, látogatásairól eseti bejegyzéseket kell tennie az elektronikus építési naplóban.

A kormányrendelet pontosítja a kivitelezési tevékenység változását szabályozó paramétereket is, a tervektől történő eltérést bemutató kivitelezési dokumentációt az e-építési naplóba az eltérő megvalósítás előtt 15 nappal előzetesen kell feltölteni.

Fontos változás még, hogy az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt nem a települési jegyző, hanem kérelemre az illetékes építésügyi hatóság állítja ki a szükséges mellékletek megléte esetén, tölti fel az elektronikus építési naplóba, majd pedig elektronikusan értesíti az építés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét.

A 191/2009. (IX. 15.) Kr. alapján 2016. július 1. után – a tájékoztatás érdekében – már az egyszerű bejelentés alapján folytatott lakóépület építése esetén is – függetlenül a számított építményérték mértékétől – az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen projekt táblát kell kihelyezni. Azon fel kell tüntetni az építtető nevét, megnevezését, az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, valamint a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését.

Szabálytalan építkezés esetén az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, melynek eredménye a szabálytalan építmény esetleges fennmaradása vagy annak bejelentés szerinti átalakítása, vagy akár bontása.

A 155/2016. (VI. 13.) kormányrendelet július 1-i hatályba lépésével a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályát veszíti, további információ az e-építés és a MÉK oldalán található.

A változásokhoz alkalmazkodó, új elektronikus építési napló felületét a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának szakmai szervezete, a Lechner Tudásközpont fejleszti és működteti. Az egyszerű bejelentés változásainak gyakorlati kérdéseiben segítséget nyújt az üzemeltető helpdesk szolgálata, elérhetőség és további információ a Lechner Tudásközpont és az e-építés weboldalán található.

 


Létrehozás időpontja: 2016-06-30 16:19:57
Utolsó módosítás időpontja: 2016-06-30 16:19:57
Beküldő: Dr. Hajnóczi Péter
Megtekintések száma: 28081
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43574