KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Jogszabályi változás a felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára vonatkozó szabályozásban

A Magyar Közlöny 63. számában jelent meg a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet, (a továbbiakban: Korm. rendelet) amely 2014. június 5-én lép hatályba. A Korm. rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet.

 • A rendeletet alkalmazni kell az építményekbe és azon kívül állandó jelleggel létesített minden felvonó, mozgólépcső és mozgójárdalétesítésével, áthelyezésével, átalakításával, elbontásával,
 • használatbavételével, üzemeltetésével,
 • üzembe helyezésével, karbantartásával,
 • ellenőrzésével, felülvizsgálatával
összefüggő tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzőkre.
Nem kell alkalmazni a rendeletet azon felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára, amely
 • a bányaműveléshez szükséges,
 • a robbanásveszélyes térben működő, továbbá
 • a gyártási (technológiai) sorba beépített.
 
A közlekedési nyomvonal jellegű építmények (így különösen vasutak, repülőterek, tömegközlekedési mozgólépcsők) közbeiktatott vagy csatlakozó építményei és a nukleáris létesítményben lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban foglalt eltéréssel kell alkalmazni a rendelet szabályait.
 Anemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő ügy tárgyát képező beruházás esetében pedig az erről szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni e kormányrendelet szabályait.
 
 
A Korm. rendelet tevékenységre vonatkozó szabályai közül kiemeljük a
 
1. Hatósági tevékenységeket:
 • Ha a felvonó, mozgólépcső, mozgójárda  létesítés:
 • építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, abban az esetben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezési műszaki biztonsági hatósága az engedélyező.  
 • azépítési engedély köteles építési tevékenységgel egyidejűleg valósul meg, a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság szakhatóságként vesz részt, ésaz eljáró (általános vagy sajátos) építésügyi hatóság az építmény engedélyezésével együtt engedélyezia felvonó, mozgólépcső létesítését.
 • műemlékijelentőségű építményben valósul meg, az örökségvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt.
 
2. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenységeket:
 • az új, valamint meglévő berendezések felülvizsgálatainak
 • a panaszbejelentések
 • gépkönyv vezetésének
 • ellenőri tevékenységek jogosultságának, valamint
 • a nyilvántartott szervezet és az ellenőröktevékenységének
ellenőrzését első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezési műszaki biztonsági hatósága látja el.  
 
3. Egyéb tevékenységek szabályozásakörében azellenőri és tervezői  tevékenység szabályaira hívjuk fel a figyelmet.
A tevékenységek folytatását a  Magyar Mérnöki Kamara engedélyezi és veszi névjegyzékbe, az előírt képesítési, szakmai gyakorlati és a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettség teljesítése esetén.
 
Forrás:

Létrehozás időpontja: 2014-05-21 18:12:03
Utolsó módosítás időpontja: 2014-06-03 12:31:47
Cimkék: 146/2014, felvonó, mozgólépcső;
Megtekintések száma: 16023
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41997